#QUOTE Finding yourself: Đừng mãi tìm kiếm mình là ai, hãy trở thành người bạn muốn

Wayne Dyer had something interesting to say about you.

“The more you see yourself as what you’d like to become, and act as if what you want is already there, the more you’ll activate those dormant forces that will collaborate to transform your dream into your reality.”

“Bạn càng nhìn nhận mình như những gì bạn muốn trở thành, và hành động như thể những gì bạn muốn đang thực sự ở đây, bạn sẽ càng thực sự kích hoạt những năng lượng tiềm ẩn để cùng hợp lực giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực”

I know you already have a good idea about who you want to be. Maybe you don’t recognize it consciously though. It’s stuck in the part of your mind that’s hidden and shows itself in the qualities you admire in your heroes. Those fine character traits are the ingredients you want to sprinkle into your psyche and drag up by the bootstraps if they exist beneath your surface.

If you are a seeker of the true you, it’s wise to stop looking for something made from your history and start “being” the you of the future. Act like you are that individual now and that’s who you will become.Nếu bạn còn đang tìm kiếm mình thực sự là ai, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn ngưng việc lục lọi quá khứ và bắt đầu hành trình tạo nên chính mình của tương lai. Hành động như thể hình mẫu ấy là chính bạn, và một ngày nào đó đấy là người bạn sẽ trở thành.

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.